Alte Oldenburger Versicherung

Bauherr: Alte Oldenburger Krankenversicherung

Ort: Vechta

Baumaßnahme: Neubau

Planungs- u. Bauzeit:  
1.BA: 2008 – 2010
2.BA: 2015 – 2017

Planungsumpfang: LP 1-9

Fotograf: Olaf Mahlstedt